เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 {ภาพกิจกรรม}