Blue Flower

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 55 ปีพนาศึกษา วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพนาศึกษา