วันที่ 28 มกราคม 2563 ท่าน ดร.มัธยม เรืองแสน พบปะ และให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ที่กำลังจะสอบวัดความรู้โอเน็ต ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์  ณ โรงเรียนพนาศึกษา

นโยบายยกระดับผลO-NET สูงขึ้น จากท่านภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29