ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 55 ปีพนาศึกษา วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพนาศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 18 มิถุยายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการสุกิจ จันทบาล ได้นำข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดงาน kick off  จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ " ซึ่งเป็นโครงที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีความตั้งพระทัยที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดา ด้วยความรัก ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี มีสุข ตลอดเรื่อยมา จวบจนถึงรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 {ภาพกิจกรรม}