ครูอารีรัตน์  ธานี  และ ครูภัทราพร อุทธา ร่วมนำเสนอผลงาน "เครื่องวัดค่า ph" ในการประกวดโครงการ KidBright : Coding at school for Teacher "KruKid Contest" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นโยบายยกระดับผลO-NET สูงขึ้น จากท่านภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29